26. 8. 2019  4:29 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABAS, M. -- VETRÍK, T. On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 6.

Originální název: On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups
Slovenský název:
Autor: RNDr. Marcel Abas, PhD. (50%)
RNDr. Tomáš Vetrík, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Graphs 2019
Podnázev:
Od strany: 6
Do strany: 6
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Marcel Abas, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019.

Originální název: Graphs 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Július Czap
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Technical University of Košice
Místo vydání: Košice
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)