21. 8. 2019  19:47 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODEŠVA, P. -- BEHÚLOVÁ, M. Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
Anglický název: Application of the ANSYS software for the design of welding parameters for laser welding of high-strength steels
Český název:
Autor: Ing. Pavol Podešva
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: metóda konečných prvkov, softvérový systém ANSYS, ANSYS software, vysokopevné ocele, finite element method, zváranie laserom, laser welding, high-strength steels
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Podešva
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)