24. 8. 2019  6:19 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRAJČOVIČ, J. -- PALUMBÍNY, O. Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti
Anglický název: Comparison of methods for computation of momentum of inertia
Český název:
Autor: Ing. Jozef Krajčovič
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: paired t-test, integrálne súčty, Trojný integrál, moment zotrvačnosti, Monte Carlo method, integration sums, párový t-test, application, triple integral, comparison methods, metóda Monte Carlo, hypothesis, aplikácia, momentum of inertia, porovnanie metód, numerical methods, hypotéza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Krajčovič
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)