24. 8. 2019  7:17 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUGA, S. -- SCHREIBER, P. Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb
Anglický název: The use of deep learning in recognizing the voices of a group of people
Český název:
Autor: Ing. Slavomír Duga
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sound processing, matlab application, neurónové siete, deep learning, aplikácia v matlabe, convolutional neural network, konvolučné neurónové siete, spracovanie zvuku, neural networks
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Slavomír Duga
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)