21. 8. 2019  17:59 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONDEL, R. -- HALENÁR, I. Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni
Anglický název: Design and implementation of monitoring system in the server room
Český název:
Autor: Ing. Richard Kondel
Ing. Igor Halenár, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Arduino, Internet vecí, Automatizácia, ThingSpeak, Fritzing, Internet of Things, Automation, Arduino IDE
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Richard Kondel
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)