23. 8. 2019  7:06 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLÁVIK, M. -- HALENÁR, I. Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP
Anglický název: Design of enterprise information system for Topaz LGP
Český název:
Autor: Ing. Martin Slávik
Ing. Igor Halenár, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: BPMN, C#, Informačný systém, SQL, UML, Visual Studio, Windows Forms Application, Information system
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Slávik
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)