18. 8. 2019  11:36 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMKOVIČ, P. -- NEMLAHA, E. Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia
Anglický název: Design and implementation selected features of inteligent house controlled with raspberry and its vizualization
Český název:
Autor: Bc. Peter Adamkovič
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Inteligencia, Visualization, Inteligence, Vizualizácia, Model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Adamkovič
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)