21. 10. 2019  5:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POTROK, S. -- KEBÍSEK, M. Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť
Anglický názov: Proposal of the information system for the furniture company
Český názov:
Autor: Ing. Stanislav Potrok
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, návrh, BPMN, test protocols, information system, design, bezpečnostná politika, UML, database, implementácia, testovacie protokoly, implementation, security policy, databáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Stanislav Potrok
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)