21. 10. 2019  2:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAJDUCH, P. -- KEBÍSEK, M. Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov
Anglický názov: A Design and a Realization of a Microcontroller Controlled Supporting Device for Actuation of Lightning Functions of Headlights
Český názov:
Autor: Ing. Peter Hajduch
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Svetlomet, Mikrokontrolér, Microcontroller, Podporné zariadenie, Headlight, Supporting device
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Hajduch
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)