25. 8. 2019  17:22 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZABÓ, M. -- VRÁBEĽ, R. Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov
Anglický název: Local asymptotic stabilization of the nonlinear dynamical systems
Český název:
Autor: Ing. Michal Szabó
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Euler - Lagrangeove rovnice, spätnoväzobné riadenie, Matlab, feedback control, Euler - Lagrange equations, dynamical system, simulačný experiment, dynamický systém, simulation experiment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Szabó
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)