18. 8. 2019  9:03 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GERGELOVÁ, H. -- VAŽAN, P. Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie
Anglický název: The Effect of the Choice of a Utopia Point on Goals in Multi-Objective Optimization
Český název:
Autor: Ing. Hana Gergelová
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: multicriteria optimalization, witness, transformácia funkcií, function transformation, multikriteriálna optimalizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Hana Gergelová
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)