18. 8. 2019  10:44 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBÍK, Ľ. -- VAŽAN, P. Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania
Anglický název: Dynamic multi-objective optimization and its impact on Pareto front points
Český název:
Autor: Ing. Ľuboš Kubík
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: simulačná optimalizácia, dynamic optimization, simulation, simulácia, Witness, simulation optimization, dynamická optimalizácia, Pareto rozhranie, Pareto front, multiobjective optimization, multikriteriálna optimalizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ľuboš Kubík
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)