18. 8. 2019  4:47 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PEKAR, R. -- VAŽAN, P. Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu
Anglický název: Creating SCADA Screens Using the Wonderware Situational Awareness Library (SAL) according to the philosophy of the standard ISA-101
Český název:
Autor: Ing. Radoslav Pekar
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Wonderware, ISA-101, SCADA/HMI
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Radoslav Pekar
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)