23. 8. 2019  20:36 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMKOVÁ, T. -- VAŽAN, P. Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie
Anglický název: Improvement of the bottling production process by simulation
Český název:
Autor: Ing. Tatiana Zemková
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: výrobná linka, experiment, model, nápoj, simulation, production line, simulácia, beverage
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tatiana Zemková
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)