22. 9. 2019  11:49 Móric
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMKOVÁ, T. -- VAŽAN, P. Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie
Anglický názov: Improvement of the bottling production process by simulation
Český názov:
Autor: Ing. Tatiana Zemková
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výrobná linka, experiment, model, nápoj, simulation, production line, simulácia, beverage
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tatiana Zemková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)