21. 8. 2019  19:10 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANDEL, M. -- MICHAĽČONOK, G. Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
Anglický název: Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
Český název:
Autor: Ing. Michal Andel
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: PCS 7, boiler, simulation, SIMIT 9, simulácia, kotol, riadenie, operátor, PLC, control
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Andel
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)