26. 8. 2019  6:38 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BACIGÁL, L. -- SCHREIBER, P. Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov
Anglický název: Deep learning in voice commands recognition
Český název:
Autor: Ing. Lukáš Bacigál
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Deep learning, Neural networks, voice control, Neurónové siete, ovládanie hlasom, MATLAB
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Bacigál
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)