18. 8. 2019  5:25 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČ, S. -- GESE, A. Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni
Anglický název: Elaboration of the concept of the forecast of heat produktion in the heat plant
Český název:
Autor: Ing. Szabolcs Kováč
Ing. Augustín Gese, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: analýza dát, load forecasting, centrálné zásobovanie teplom, district heating, neurónové siete, artificial neural networks, data analysis, predikcia spotreby
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Szabolcs Kováč
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)