18. 8. 2019  4:49 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENKA, D. -- SCHREIBER, P. Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu
Anglický název: Video post-synchronisation by deeplearning
Český název:
Autor: Ing. Denis Benka
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: GoogLeNet, ResNet50, video, Neural network, Matlab, Neurónová sieť
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Benka
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)