21. 8. 2019  15:22 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONCZ, I. -- SCHREIBER, P. Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov
Anglický název: Deep learning in music genre recognition
Český název:
Autor: Ing. Imrich Koncz
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spectrogram, matlab, application, hudobné žánre, music genre recognition, alexnet, audio, aplikácia, deep learning, spektrogram
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Imrich Koncz
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)