20. 8. 2019  1:01 Anabela
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TKÁČ, T. -- SCHREIBER, P. Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém
Anglický název: Deep learning in recognition of voice commands for operating system
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Tkáč
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlboké učenie, hlasové povely, spectrogram, konvolučná neurónová sieť, voice commands, convolutional neural network, Matlab, AlexNet, transfer learning, spektrogram, deep learning, AutoHotkey
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Tkáč
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)