24. 8. 2019  6:49 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PREDAJNIANSKY, M. -- LIŠKA, V. Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku
Anglický název: Design and implementation of an information system for training in an industrial enterprise
Český název:
Autor: Ing. Martin Predajniansky
Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: UML, MSSQL, Information system, C#, Informačný systém, .NET Framework
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Predajniansky
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)