21. 10. 2019  17:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUTIAK, D. -- TANUŠKA, P. Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
Anglický názov: Proposal and implementation of the information system module for the welding company
Český názov:
Autor: Ing. Daniel Šutiak
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: UML, testing, BPMN, IS, PHP, testovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Šutiak
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)