18. 10. 2019  5:31 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUSCHENREITER, T. -- NÉMETH, M. Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa
Anglický názov: Design and implementation of the PLC and HMI software for third generation splicing machine based on given requirements
Český názov:
Autor: Ing. Tadeáš Puschenreiter
Ing. Martin Németh, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, automatization, automatizácia, quality, PLC
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tadeáš Puschenreiter
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)