25. 8. 2019  8:40 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKABOVIČ, M. -- NÉMETHOVÁ, A. Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja
Anglický název: Design and implementation of control and vizualization for automated machine
Český název:
Autor: Ing. Matej Jakabovič
Ing. Andrea Némethová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riadenie, visualization, vizualizácia, HMI, PLC, control
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Jakabovič
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)