18. 8. 2019  1:07 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BULKO, K. -- NEMLAHA, E. Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón
Anglický název: Design and implementation of control system for automatic phytotron
Český název:
Autor: Ing. Kamil Bulko
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: web aplikácia, mikrokontrolér esp32, artifical light, microcontroller esp32, umelé svetlo, web application, phytotron, fytotrón
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Kamil Bulko
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)