14. 10. 2019  4:01 Boris
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIŽO, M. -- NEMLAHA, E. Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla
Anglický názov: Information system for the food delivery company
Český názov:
Autor: Ing. Martin Križo
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, internet, application, web, database, information system, aplikácia, laravel, databáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Križo
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)