22. 9. 2019  12:01 Móric
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRVÝ, P. -- VAŽAN, P. Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO
Anglický názov: Extend of the control system of stacker crane to Wonderware MES MPS Line FESTO
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Prvý
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zakladač, MES, FESTO, HMI, ASRS, PLC, stacker
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Prvý
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)