19. 8. 2019  2:05 Lýdia
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLUKA, R. -- PALUMBÍNY, O. Štatistické porovnanie vybraných numerických metód. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štatistické porovnanie vybraných numerických metód
Anglický název: Statistical comparation of selected numerical methods
Český název:
Autor: Ing. Rastislav Kluka
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: paired t-test, metóda regula falsi, párový t-test, numerické metódy, root of equation, koreň rovnice, Newthon`s method, regula falsi method, numerical methods, Newtonova metóda
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Rastislav Kluka
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)