26. 8. 2019  0:36 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

REGINA, M. -- VAŽAN, P. Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov
Anglický název: The power parameters improvement of the engine assembly line
Český název:
Autor: Ing. Martin Regina
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: witness, experiment, optimization, simulation, simulácia, assembly line, production, výroba, optimalizácia, montážna linka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Regina
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)