22. 9. 2019  12:40 Móric
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REGINA, M. -- VAŽAN, P. Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov
Anglický názov: The power parameters improvement of the engine assembly line
Český názov:
Autor: Ing. Martin Regina
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: witness, experiment, optimization, simulation, simulácia, assembly line, production, výroba, optimalizácia, montážna linka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Regina
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)