16. 9. 2019  12:39 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRAČOV, M. -- ĎUĎÁK, J. Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách
Anglický názov: Use of microcontrollers in embedded applications
Český názov:
Autor: Ing. Maxim Gračov
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: AES, algorithm, algoritmus, šifrovanie, encryption, mikrokontroléry, dešifrovanie, DES, cryptography, kryptografia, decryption, TripleDES, microcontroller, RSA, HASH
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Maxim Gračov
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)