23. 8. 2019  4:26 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARTINOVIČ, M. -- VAŽAN, P. Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy
Anglický název: Comparison of various methods of modeling of mass management systems
Český název:
Autor: Ing. Michal Martinovič
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: analytical methods, systém hromadnej obsluhy, modeling, analytické metódy, simulačné metódy, modelovanie, simulation methods, system of mass control
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Martinovič
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)