24. 8. 2019  8:44 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TALÁBA, M. -- HAJDU, Š. Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie
Anglický název: Modification of plastic molding part using computer simulation
Český název:
Autor: Ing. Martin Talába
Ing. Štefan Hajdu, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: design, návrh, vstrekovanie plastov, analýza, plastic injection, analysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Talába
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)