22. 9. 2019  9:50 Móric
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FELČÍR, M. -- HORVÁTH, D. Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Anglický názov: Design, manufacture and implementation of a robotic hand using the Arduino microprocessor module
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Felčír
Ing. Dušan Horváth, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: robotic arm, Arduino, elektrická schéma, servo motor, robotická ruka, electric scheme, program
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Felčír
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)