17. 8. 2019  17:29 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PUKALOVIČ, M. -- HALENÁR, I. Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke
Anglický název: Design and implementation of an automated system for the management of the apartment building
Český název:
Autor: Bc. Marek Pukalovič, DiS.
Ing. Igor Halenár, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: automatizácia, Automation, Presence Simulation, Niko Home Control, simulácia prítomnosti
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Pukalovič, DiS.
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)