25. 8. 2019  4:18 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJDOŠ, M. -- JUHÁSOVÁ, B. Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov
Anglický název: Design and implementation of information to monitor the production of car lights
Český název:
Autor: Bc. Martin Gajdoš
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: informačný systém, webová aplikácia, UML, web, information system, database, web application, databáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Gajdoš
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)