24. 8. 2019  22:02 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRCHNÁK, M. -- BORKIN, D. Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Anglický název: Design and realization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Český název:
Autor: Bc. Miloš Krchnák
Dmitrii Borkin
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Tia Portal, MPS 500, simatic, PLC
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Miloš Krchnák
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)