22. 8. 2019  6:58 Tichomír
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JIRKOVSKÝ, M. -- TANUŠKA, P. Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
Anglický název: Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
Český název:
Autor: Bc. Martin Jirkovský
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: database, web portal, webový portál, PHP, MySQL, databáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Jirkovský
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)