19. 8. 2019  18:50 Lýdia
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POTURNAJ, Ľ. -- NEMLAHA, E. Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik
Anglický název: Design control system of the contacting machine
Český název:
Autor: Bc. Ľuboš Poturnaj
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: contacting device, relay, ventil, relé, kontaktovacie zariadenie, valve
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ľuboš Poturnaj
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)