17. 8. 2019  17:50 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOTRUBA, H. -- BORKIN, D. Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Anglický název: Design of vizualization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Český název:
Autor: Bc. Hugo Votruba
Dmitrii Borkin
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Visualization, TIA Portal, HMI, Vizualizácia, PLC
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Hugo Votruba
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)