23. 8. 2019  2:28 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOTKA, L. -- JUHÁSOVÁ, B. Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení
Anglický název: Design and implementation for ordering meals in the canteen
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Botka
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: UML, Aplication, Information system, Informačný systém, Aplikácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Botka
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)