16. 9. 2019  10:57 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOTKA, L. -- JUHÁSOVÁ, B. Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení
Anglický názov: Design and implementation for ordering meals in the canteen
Český názov:
Autor: Bc. Lukáš Botka
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: UML, Aplication, Information system, Informačný systém, Aplikácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Botka
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)