17. 8. 2019  14:29 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZGURIŠ, B. -- JUHÁSOVÁ, B. Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku
Anglický název: Design and implementation of information system for evaluating the quality of the product description
Český název:
Autor: Bc. Branislav Zguriš
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: information system, database, informačný systém, databáza, PLC
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Branislav Zguriš
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)