24. 8. 2019  18:02 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOCÁK, P. -- BEHÚLOVÁ, M. Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS
Anglický název: Numerical simulation of induction heating processes using the ANSYS software
Český název:
Autor: Bc. Peter Mocák
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: finite element method, Maxwell equations, Indukčný ohrev, Maxwellove rovnice, Metóda konečných prvkov, Induction heating
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Mocák
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)