18. 8. 2019  11:17 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠUMICHRAST, D. -- ROLNÍK, L. Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja
Anglický název: Numerical simulations of torsional vibrations of drilling tool
Český název:
Autor: Bc. Dominik Šumichrast
Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vrták, vibration, drill, modal analysis, natural frequencies, kmitanie, numerical simulation, modalná analýza, Numerické simulácie, vlastné frekvencie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Šumichrast
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)