20. 8. 2019  20:10 Anabela
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÉMETHOVÁ, A. -- NÉMETH, M. -- MICHAĽČONOK, G. Identification of KDD problems from medical data. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 191--199. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Identification of KDD problems from medical data
Slovenský název:
Autor: Ing. Andrea Némethová, PhD. (34%)
Ing. Martin Németh, PhD. (33%)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Podnázev:
Od strany: 191
Do strany: 199
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: data mining, KDD, medical data
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1.. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019. 404 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Český název:
Editor: Radek Šilhavý
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19809-1
Nakladatel: Springer Verlag
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku: Advances in Intelligent Systems and Computing
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 404
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17. 08. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)