18. 8. 2019  1:14 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÉMETH, M. -- NÉMETHOVÁ, A. -- MICHAĽČONOK, G. Determination issues of data mining process of failures in the production systems. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 200--207. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Determination issues of data mining process of failures in the production systems
Slovenský název:
Autor: Ing. Martin Németh, PhD. (34%)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (33%)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Podnázev:
Od strany: 200
Do strany: 207
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: failures, data mining, Production systems
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Németh, PhD.
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1.. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019. 404 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Český název:
Editor: Radek Šilhavý
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19809-1
Nakladatel: Springer Verlag
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku: Advances in Intelligent Systems and Computing
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 404
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17. 08. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)