21. 8. 2019  15:28 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRIGELOVÁ, V. -- ABASOVÁ, J. -- TANUŠKA, P. Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 324--331. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0
Slovenský název:
Autor: Veronika Grigelová (34%)
Ing. Jela Abasová (33%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Podnázev:
Od strany: 324
Do strany: 331
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: data pre-processing, big data, Industry 4.0
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jela Abasová
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1.. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019. 404 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-19809-1.

Originální název: Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2
Český název:
Editor: Radek Šilhavý
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19809-1
Nakladatel: Springer Verlag
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku: Advances in Intelligent Systems and Computing
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 404
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)