21. 8. 2019  15:30 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MĹKVY, D. -- NEMLAHA, E. Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka
Anglický název: Control system for automation of greenhouse operation
Český název:
Autor: Bc. Dominik Mĺkvy
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Node.js, Skleník, Automation, PostgeSQL, WebSocket, Automatizácia, MQTT, Raspberry pi, Greenhouse, IoT
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Mĺkvy
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)